Informace o připravovaných, ale i proběhlých arénách.

Předchozí arény VŠ | Předchozí arény SPŠS a SOU

ARÉNY - REGISTRACE

Našimi partnery je již více vysokých škol. Prosím zvolte místo konání arény, do které se chcete registrovat:

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

FAST VUT v Brně

STU - Slovenská technická univerzita v Bratislavě