ARÉNA - Voda

Ve středu 24. října 2018 proběhla na ČVUT v Praze, Fakultě stavební devátá aréna projektu Koordinuj.cz s názvem "Voda". Aréna proběhla tradičně v posluchárně C223 od 9 do 15:00 hod. Arény se zúčastnilo cca 70 studentů napříč obory.

Zastoupené firmy a témata:
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
- Montáž nerezových bazénů, materiály pro stavbu bazénů.
- Jak navrhovat bazénové centra.
- Nové trendy v bazénových, balneo a welness centrech.

Topwet s.r.o.
- Základní principy navrhování odvodnění plochých střech, chyby.
- Fotografie a videa z praxe (účinky větru, nečištěné vpusti, lidová tvořivost).
- Využití 3D tisku ve vývoji a navrhování odvodnění.

Prezentace ke stažení ZDE

IN-EKO TEAM, S.R.O.
- Technický postup pri projekcii vybraných zariadení na ČOV.
- Terciálné čistenie vybraných odpadových vod pomocou mikrofiltrov..
- Fyzikálne-chemické čistenie vod - priemyselné aplikácie flotačných jednotiek.

Prezentace ke stažení ZDE


Fotografie z akce: